Disclaimer

De informatie op deze website wordt door karinjanssen.nl met zorg samengesteld en onderhouden. Fouten zijn niet uitgesloten. De informatie is uitsluitend informatief bedoeld en kan niet worden aangemerkt als een advies in een concreet geval. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op deze website aangeboden informatie. Karinjanssen.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik ervan, of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de verstrekte informatie en/of voor schade ten gevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

Toegepaste verwijzingen en/of hyperlinks op deze site zijn met zorg geselecteerd. Ze verwijzen naar sites die niet door karinjanssen.nl worden beheerd. Karinjanssen.nl geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van die sites.

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten en afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay-out en het ontwerp van deze website berusten bij karinjanssen.nl en/of haar licentiegevers. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen) van deze site voor niet-persoonlijk gebruik is op geen enkele wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van karinjanssen.nl toegestaan.

© 2007 – 2023 | karinjanssen.nl