Zaaiplezier! | Jong Leren Eten – Friesland
Direct mail campagne, tweewekelijks Mailchimp-nieuwsbrieven, ondersteund met een campagnewebsite: communicatie-uitingen om kinderen en hun leerkrachten/begeleiders te inspireren en te helpen met moestuinieren: Zaaiplezier!


Jong Leren Eten is een initiatief van het ministerie van EZ en VWS. Het richt zich op de voedselvaardigheden van de nieuwe generaties. Zodat kinderen leren om gezonde en duurzame keuzes te maken. Gezond voor jezelf en gezond voor de aarde.


Spelbord vleermuizen | Natuur en Duurzaamheid Educatie Groningen, IVN Natuureducatie
Onderdeel van de onderwijsmaterialen voor basisscholen. Er zijn verschillende themaborden (o.a. boerderij en boerenlandvogels).


Infobord | Nationaal Park Lauwersmeer, Woordvoerders van de Natuur
Ontwerp buitenbord. (Foto arend: Jan Duker)


Gronings Groen | diverse natuurorganisaties
Ontwerp vooraankondiging en uitnodiging Gronings Groen (digitaal en print)


Standbouw, expositie en inrichting | ruimtelijke vormgeving
Voor verschillende opdrachtgevers ontwikkel ik ruimtelijke presentaties. De beelden zijn van projecten van A Shoe Can Be: @ashoecanbe (standbouw Jaarbeurs Utrecht, expositie RAI Amsterdam, reizende tentoonstelling Dungelmann Schoenen)


Uitnodiging | GasTerra, IVN Natuureducatie
Ontwerp diverse communicatiemiddelen.