Netwerkbijeenkomst | Jong Leren Eten
Voor de netwerkbijeenkomsten van Jong Leren Eten Fryslân en Noord-Brabant heb ik materialen ontworpen waarmee zij zowel informatie kunnen verzamelen, als verschaffen. Het thema ‘eten en verbinden’ is verwerkt in de vorm van een receptenschrift en boodschappenblokje: @jonglereneten


Jong Leren Eten is een initiatief van het ministerie van EZ en VWS. Het richt zich op de voedselvaardigheden van de nieuwe generaties. Zodat kinderen leren om gezonde en duurzame keuzes te maken. Gezond voor jezelf en gezond voor de aarde.


@@NPAK | Dorpsraad Molenhoek
Vormgeving en eindredactie van de nieuwe ‘krant’ voor de dorpsraad. Een van de communicatiemiddelen uit mijn koker als bestuurslid van de dorpsraad met de portefeuille Communicatie.

Wervingscampagne EnergieXploreLab | IVN Natuureducatie, EnergieXploreLab
Ontwerp diverse wervingsbrochures voor EnergieXploreLab; Jongeren ontdekken de energiewereld in hun eigen omgeving.

Inspiratiehandboek | IVN Natuureducatie
Ontwerp inspiratiehandboek ‘Van irritatie- naar inspiratiegroen’. Een handboek dat voor iedereen iets te bieden heeft die met het vergroenen van de leefomgeving aan de slag wil: @ivn.nl


IVN gelooft dat mens en natuur onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en wil de natuur weer dichterbij de mens brengen. IVN laat jong en oud beleven hoe leuk, gezond én belangrijk natuur is.


Wervingsbrochure | SHOEdesignmakers
Onderdeel van de (digitale) communicatiemiddelen van SHOEdesignmakers om nieuwe leden te werven.